Contact Polonia Palace Hotel in Warsaw Poland

Skontaktuj się z nami

Polonia Palace Hotel

Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 800
fax: + 48 22 31 82 801
poloniapalace@syrena.com.pl

Biuro Rezerwacji

Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 888
fax: + 48 22 31 82 889
poloniapalace@syrena.com.pl

Centralne Biuro
Sprzedaży

Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 814
fax: + 48 22 31 82 851
sales.poloniapalace@syrena.com.pl

Bankiety i konferencje

Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 811
fax: + 48 22 31 82 831
sales.poloniapalace@syrena.com.pl

Kontakt

Dyrektor Generalny

Paweł Lewtak

Al. Jerozolimskie 45

00-692 Warszawa, Polska

tel.: + 48 22 31 82 828

fax: + 48 22 31 82 831
pawel.lewtak@syrena.com.pl

SZEF KUCHNI

Grzegorz Goleń
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 31 82 832
fax: +48 22 31 82 831

grzegorz.golen@syrena.com.pl

CENTRALNE BIURO MARKETINGU

Dział Marketingu
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 31 82 817
fax: +48 22 31 82 851
marketing@syrena.com.pl